Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
01.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
poniedziałek i czwartek
Opłata:
1650,- zł od osoby
1567.5,- zł Cena dla członków SKwP O/O Szczecin
Raty:
850,- zł Rata 1 ,
800,- zł Rata 2 (członkowie 717,50 zł),

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku kadrowo – płacowym. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę za zakresu Kodeksu pracy, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Po ukończeniu szkolenia słuchacze powinni też sprawnie obsługiwać program komputerowy „Płatnik”.

 

SYLWETKA SŁUCHACZA

Wskazane jest, aby słuchaczami szkolenia były osoby, mające co najmniej średnie wykształcenie i które chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na kursie odbywać się będą w poniedziałki i czwartki po południu (od godz. 16:00 do godz. 20:05; dwa dni do godz. 19:15). Poniżej w plikach do pobrania znajduje się harmonogram zjazdów.

Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez:

  •     zajęcia wykładowo-seminaryjne
  •     ćwiczenia i zajęcia praktyczne
  •     materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców
  •     naukę własną słuchacza

Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz do własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program planujemy zrealizować w ciągu 68 godz. w trzech blokach tematycznych:

  1. Kodeks pracy – 24 godz.
  2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 18 godz.
  3. Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem danych – 10 godz.
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 15 godz.
  5. Test sprawdzający – 1 godz.

Zajęcia prowadzi zespół wykładowców - praktyków w poszczególnych dziedzinach.

 

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według przepisów MEiN.

 

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000