Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.06.2020
Typ:
Kurs online
Tryb:
Kurs online
Opłata:
1220,- zł od osoby
1160,- zł dla członków SKwP O/O Szczecin
Zapisz się

PROWADZĄCY

Zespół wykładowców praktyków w poszczególnych dziedzinach.

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku kadrowo – płacowym. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę za zakresu Kodeksu pracy, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Po ukończeniu szkolenia słuchacze powinni też sprawnie obsługiwać program komputerowy „Płatnik”.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Wskazane jest, aby słuchaczami szkolenia były osoby, mające co najmniej średnie wykształcenie i które chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenie swoim zakresem obejmuje 68 godzin zajęć (jedna godzina lekcyjna to 45 minut) w tym 10 godzin obsługi programu Płatnik i godzina testu na koniec kursu. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w środy i w piątki od godziny 16:00 w blokach 4 i 5 godzinnych (wg harmonogramu, który zostanie podany na początku kursu). Będą to zajęcia online.

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie.
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności.

W czasie trwania kursu słuchacze mogą być poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości z przedmiotu objętego programem nauczania.

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie ugruntowana w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę zadań oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do godzinnego, pisemnego egzaminu końcowego.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz do własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

PROGRAM NAUCZANIA

Program planujemy zrealizować w ciągu 68 godz. w trzech blokach tematycznych:

 1. Kodeks pracy – 24 godz.
 2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 18 godz.
 3. Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem danych – 10 godz.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 15 godz.
 5. Test sprawdzający – 1 godz.

UWAGI KOŃCOWE

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps),
 • głośniki/kamera/mikrofon.

Cena zawiera w sobie koszt materiałów szkoleniowych.
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000