W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie stanowią:

Prezydium Zarządu:

prezes: Stanisław Hońko

wiceprezes: Sebastian Goschorski

wiceprezes: Iwona Kowalczyk

skarbnik: Pelagia Żejmo

sekretarz: Krystyna Krzyżańska

Członkowie:

Daniela Arciszewska

Lucyna Braun-Karp

Beata Sadowska

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000