W okresie od 2023 do 2026 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie stanowią:

Prezydium Zarządu:

prezes: dr hab. Stanisław Hońko, prof. US

wiceprezes: Iwona Kowalczyk

wiceprezes: Sebastian Goschorski

skarbnik: Żanetta Rudzka-Murawska

sekretarz: Krystyna Krzyżańska

Członkowie:

dr hab. Beata Sadowska, prof. US

Piotr Palewski

Tomasz Zygmański

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - dr Marek Jasztal

Z-ca Przewodniczącego -  Teresa Monczka

Sekretarz  -  dr Przemysław Mućko

Członek Komisji - Pelagia Żejmo

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Jan Lipiec

Z-ca Przewodniczącego - Beata Dudziak

Członek - Grażyna Dąbrowska

Członek - Sabina Wieczorek

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000