Wpis do ewidencji działalności oświatowej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Szczecinie jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.32/00025/2004.

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

nr RSPO 86923

 

 

 

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000