Akredytacja Kuratorium Oświaty.

W dniu 23 października 2007 r. Szczeciński Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce otrzymał akredytację przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Decyzja nr KO.XI.AB/0711/1/2007.) na kursy:

  • Kurs na samodzielnych księgowych bilansistów – 210 godzin
  • Kurs dla kandydatów na głównych księgowych – 167 godzin
  • Kurs kadry i płace – 65 godzin

W dniu 18 lutego 2011 r. decyzją KO-III-EK-021/5/11 wydaną przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie akredytacją zostały objęte kursy:

  • Kurs dla kandydatów na księgowych.
  • Kurs dla kandydatów na specjalistów ds. rachunkowości.

Wpis do ewidencji działalności oświatowej.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Szczecinie jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.32/00025/2004.

 

 

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000