Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
rekrutacja trwa
Typ:
Kurs długi
Tryb:
czwartek
Opłata:
850,- zł od osoby

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstaw praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług, zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz umiejętnością ich interpretowania. Cel kursu zostanie osiągnięty poprzez:
- przyswojenie standardowej wiedzy z zakresu podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie tego podatku
- zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Słuchaczami szkolenia mogą być osoby, które:
- mają co najmniej średnie wykształcenie oraz cechy psychointelektualne zapewniające przyswojenie wiedzy na poziomie powyżej średniego;
- nie znają zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług lub znają je bardzo słabo;
- pragną poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat podatku VAT - na poziomie podstawowym.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Proces przyswajania i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez:
- zajęcia wykładowo - seminaryjne
- ćwiczenia i zajęcia praktyczne
- materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
- naukę własną słuchacza
Wykładowca podczas zajęć odwoływać się będzie do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Kurs ma charakter stacjonarny i obejmuje 25 godzin (w tym jedna godzina testu). Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu - w czwartki (pięć spotkań) w wymiarze po 5 godzin lekcyjnych (w godzinach od 16:00 do 20:00).

PROWADZĄCA: Katarzyna Sawicka - doradca podatkowy

 

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Źródła prawa w zakresie podatku od towarów i usług (ogólne omówienie przepisów unijnych i polskich) oraz systemu podatkowego w Polsce (czyli: gdzie szukać pomocy).


2. Omówienie mechanizmu działania podatku od wartości dodanej. Pojecie podatku naliczonego i należnego. Podstawowe zasady w podatku VAT (czyli: jak to działa i z czyjej kieszeni ubywa kasy).


3. Wskazanie podatnika podatku VAT, wyjaśnienie pojęcia działalności gospodarczej (czyli: kto podlega VAT).


4. Przedmiot opodatkowania wg ustawy o VAT - omówienie czynności podlegających opodatkowaniu jak i wyłączonych spod reżimu ustawy. Działanie w charakterze podatnika VAT. Transakcje nieodpłatne a VAT (czyli: od czego zapłacimy VAT).


5. Podstawa opodatkowania w odniesieniu do w/w czynności oraz stawki podatku. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku VAT (czyli: ile zapłacimy).


6. Pojęcie obowiązku podatkowego i związanych z tym czynności - omówienie transakcji w obrocie krajowym (czyli: kiedy zapłacimy).


7. Szczegółowe uregulowania w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Odliczenie całkowite, proporcjonalne, brak prawa do odliczenia (czyli: czy możemy płacić mniej i na jakich warunkach).


8. VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych - omówienie podstawowych zasad dotyczących obrotu towarowego czyli WDT i WNT (czyli: obrót towarami w Unii a VAT).


9. Opodatkowanie usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych - wskazanie miejsca świadczenia usług na potrzeby rozliczeń podatku VAT - podstawowe zasady (czyli: świadczenie usług w Unii a VAT).


10. Zasady dokumentowania operacji dla potrzeb podatku VAT. Terminy wystawiania faktur. Puste faktury (czyli: papierologia).


11. Obowiązki formalno - prawne podatników VAT: w zakresie rejestracji, prowadzenia ewidencji, rozliczeń z organem podatkowym. JPK i split payment (czyli: czyli co jeszcze musimy zrobić).


12. Kontrola. Sankcje - dodatkowe zobowiązania podatkowe, konsekwencje karne skarbowe (czyli: co jeśli nie zrobimy poprawnie - kary).

 

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000