Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
10.01.2020
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
piątek
Opłata:
320,- zł od osoby
Zapisz się

Rachunek Przepływów Pieniężnych metoda pośrednia wg polskich standardów rachunkowości.

Prowadzący: Maciej Baranowicz, MBA, doradca podatkowy, biegły rewident.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie:

  • Regulacje dotyczące RPP w Ustawie o rachunkowości.
  • KSR-1 Rachunek przepływów pieniężnych.
  • Główne definicje.

2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia:

  • Omówienie poszczególnych rodzajów korekt z przykładami ich zastosowania.
  • Przykłady skupiają się na najczęstszych problemach występujących przy prawidłowym określeniu poszczególnych rodzajów korekt.

3. Przykłady obrazujące przepływy działalności inwestycyjnej oraz finansowej.

4. Przykłady całościowe.

5. Analiza kombinacji przepływów w ramach poszczególnych grup RPP.

6. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie trwa ok. 6 godzin zegarowych i składa się z dwóch bloków - teoria i zadania sytuacyjne. Część teoretyczna jest krótsza i wprowadza uczestników do danego zagadnienia, natomiast część druga ma charakter praktyczny i koncentruje się na przykładach zastosowania poszczególnych korekt wyniku finansowego netto oraz eliminacji z korekt różnego rodzaju operacji (transakcji).

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000