Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
22.01.2020
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
środa
Opłata:
330,- zł od osoby
Zapisz się

Podatek u źródła - nowe zasady rozliczania od 2020 r.

Prowadzący: dr Jarosław F. Mika - doradca podatkowy

Czas trwania: 5 godzin.

Szkolenie ma na celu omówienie zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. w zakresie podatku "u źródła". Przepisy ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r. zmodyfikowały mechanizm poboru podatku przez płatników. Wprowadzono definicję rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) w ustawie o PIT i zmieniono dotychczas obowiązującą na gruncie ustawy o CIT. Ponadto, zmodyfikowano tzw. szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na procedurę w zakresie należytej staranności, nowy mechanizm poboru podatku "u źródła", zwrot zapłaconego wcześniej podatku, oświadczenie płatnika o niepobieraniu podatku u źródła lub o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku oraz wniosek o wydanie opinii o zastosowaniu zwolnienia.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2019 r. nowe zasady poboru podatku u źródła zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Program szkolenia:

1. Informacje ogólne.

 • WHT na gruncie konwencji modelowej OECD oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • WHT na gruncie ustawy CIT oraz ustawy PIT:
 1.  do 31.12.2018 r. oraz
 2.  od 1.01.2019 r.
 3. od 1.01. 2020 r.

2. Podstawowe pojęcia.

 • Nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy.
 • Siedziba oraz miejsce zamieszkania podatnika.
 • Zakład a ograniczony obowiązek podatkowy.
 • Kryterium rzeczywistego właściciela - ang. Beneficial owner.

3. Charakterystyka podatnika i płatnika.

4. Podstawowe zasady opodatkowania podatkiem "u źródła".

 • Istota podatku u źródła - cel wprowadzenia oraz charakter podatku.
 • Mechanizm działania - zasady poboru.
 • Charakterystyka podatnika i płatnika.
 • Przedmiot opodatkowania.
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania.
 • Certyfikat rezydencji.
 • Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne.

5. Mechanizm działania - zasady poboru do 31.12.2018 r.

6. Zwolnienie z podatku "u źródła" należności odsetkowych i licencyjnych.

7. Zwolnienie z podatku "u źródła" dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

8.Certyfikat rezydencji - rola oraz forma certyfikatu, limit 10.000,00 PLN.

9. Nowe zasady poboru podatku u źródła od 2020 r.

 • Limit 2.000.000,00 PLN.
 • Zmiana definicji rzeczywistego właściciela - Beneficial owner.
 • Dochowanie należytej staranności przez płatnika.
 • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku "u źródła".
 • Wniosek o zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności.
 • Oświadczenie o niepobieraniu podatku u źródła lub o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku.
 • Opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku "u źródła".
 • Certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych.

10. Metody unikania podwójnego opodatkowania

11. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000