Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330,- zł od osoby
Raty:
300,- zł SKwP O/O w Szczecinie,

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 24 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

 1. Nowe ulgi podatkowe w PIT i CIT wprowadzone w 2022 r.; jak je stosować, by maksymalnie zmniejszyć podstawę opodatkowania w 2024 r.?
 • Ulga na ekspansję czyli dodatkowe odliczenie do 1 miliona złotych na wydatki reklamowe (ulga praktycznie dla każdej firmy produkcyjnej)
 • Jak przygotować się już teraz do zastosowania ulgi za 2024 r.?
 • Udział w targach, delegacje, wyżywienie
 • Reklama w mediach, eventy, konferencje, ulotki broszury, influencerzy
 • Koszty pracowników przygotowujących ofertę dla klientów
 • Koszty budowy strony internetowej, jej aktualizacja, zdjęcia, usługi zewnętrzne
 • Przykłady zastosowania ulgi na konkretnych przykładach
 • Objaśniania MF w sprawie stosowania ulgi z 2023 r.
 • Jak rozumieć wzrost przychodów w 2 letnim okresie, czym jest nowy produkt?
 • Ulga na odliczenie kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia produktu na rynek (m.in. koszty zakupu środków trwałych , ulepszeń posiadanych ŚT, zakup materiałów i surowców, certyfikacje itp.)
 • Ulga na kulturę, sport, szkolnictwo – odliczenie 50 % KUP
 • Jak bezpiecznie skorzystać z ulgi na sport?
 • Sponsoring właściwy czy darowizna?
 • Obowiązki dokumentacyjne
 • Współpraca z instytucjami kultury
 • Ulga na szkolnictwo wyższe
 • Kontrowersje dotyczące wsparcia klubów sportowych.
 • Nowy załącznik CIT-CSR
 • Ulga na robotyzację (zakup np. urządzeń – 150 % wydatku w kosztach, czym jest robot przemysłowy, nowy załącznik CIT-RB)
 • Ulga dla inwestujących
 • Ulga „na pałacyk”
 • Zasady rozliczenia nowych ulg i sytuacje szczególne.
 • Nowe ulgi a ulga BR oraz IP-Box – czy można z nich korzystać jednocześnie?
 1. ULGA BADAWCZO-ROZWOJOWA w 2024 r. - kompendium
 • Dla kogo adresowana jest ulga B-R i kto na niej może zyskać?
 • Istota ulgi – ten sam wydatek 2-krotnie wpływa na podstawę opodatkowania (tzw. „2-krotność kosztu w KUP”)
 • Ulga B-R w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, IT, technologicznej, tekstylnej, okołomotoryzacyjnej, rodzinne firmy, zdrowa żywność, nowe produkty na rynku, poprawianie właściwości swoich produktów, materiały budowlane, opracowywanie prototypów i testowanie rozwiązań)
 • Jak dokumentować prace B-R?
 • Czy prace muszą się zakończyć wynikiem pozytywnym?
 • Szczegółowa analiza tzw. „kosztów kwalifikowanych” (pensje, surowce, materiały, odpisy od ST, leasing urządzeń, współpraca z uczelniami, NCBR)
 • Praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia CIT-BR i PIT-BR
 • Najpierw BR a potem IP-Box, czy może w tym samym czasie?
 1. IP-BOX (5% stawka podatku)
 • Stabilizacja orzecznictwa w sprawie IP-BOX
 • Kto może skorzystać z najniżej stawki CIT i PIT (5 %)?
 • Wpływ prac badawczo-rozwojowych na prawo do IP-Box
 • Jakie dochody podlegają pod IP-Box?
 • Praktyczna kalkulacja wzoru Nexus – czyli wyliczenie, ile zyskamy na IP-Box mając określone koszty podatkowe i przychody.
 • Gorący temat: samozatrudnieni programiści a prawo do IP-Box (ryzyka, problemy, ewidencja)
 • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące stosowania IP-Box.
 • IP Box czy ryczałt ewidencjonowany dla programistów?
 1. Bieżące orzecznictwo
 2. Pytania i odpowiedzi

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej (zielony kafelek zapisz się) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) przesłana na adres biuro@szczecin.skwp.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000