Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.02.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Szczecinie
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 lutego 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

 

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej zs. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

OPIS

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczenia podatkowego najmu nieruchomości, zasad amortyzacji nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości na gruncie podatków PIT, CIT oraz VAT. Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2023 r. oraz aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

 

PROGRAM

 • Zasady amortyzacji podatkowej nieruchomości od 2023 roku
  • Wyłączenie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych od 2023 roku.
  • W jaki sposób ustalić, czy budynek/lokal podlega amortyzacji podatkowej od 2023 roku?
  • Zasady amortyzacji budynków i lokali komercyjnych od 2023 roku.
  • W jaki sposób ustalić, czy nieruchomość jest budynkiem/lokalem komercyjnym?
  • Zmiana statusu lokalu z mieszkalnego na komercyjny – czy jest możliwa i pozwoli na zachowanie prawa do amortyzacji w kup?
  • Metody amortyzacji nieruchomości.
  • Zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych od 2023 roku.
 • Rozliczenie PIT – sprzedaż prywatna nieruchomości
  • Zasady ustalania przychodu podatkowego.
  • Zasady ustalania kosztów podatkowych, dla nieruchomości nabytej w drodze:
   • umowy sprzedaży (zakup),
   • umowy darowizny,
  • Możliwość powiększenia kosztów nabycia o wskaźnik INFLACJI.
  • Amortyzacja przy najmie prywatnym lokalu i jej rozliczenie przy sprzedaży.
  • Stawki podatku.
  • Deklaracja podatkowa.
 • Ulga mieszkaniowa
  • Jak działa ulga mieszkaniowa i komu przysługuje?
  • Mechanizm stosowania ulgi – jak obliczyć kwotę zwolnioną od podatku?
  • Własne cele mieszkaniowe – jakie wydatki pozwolą na niezapłacenie podatku?
   • Zakup nowego mieszkania/domu.
   • Remont i wyposażenie lokalu.
   • Zakup działki.
   • Spłata kredytu.
  • Ile czasu ma podatnik na wydatkowanie środków?
  • Czy lokal kupiony w ramach ulgi można wynajmować?
  • Czy umowa z deweloperem pozwoli na skorzystanie z ulgi?
  • Czy w ramach ulgi można spłacić kredyt hipoteczny obciążający zbywane mieszkanie?
 • Rozliczenie PIT – sprzedaż firmowa nieruchomości
  • Zasady ustalania przychodu dla podatnika na skali podatkowej / podatku liniowym / ryczałcie.
  • Koszty uzyskania przychodu – jakie wydatki podatnik może zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia?
  • Zasady ustalenia składki zdrowotnej od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.
  • Sprzedaż nieruchomości przez spółkę jawną lub cywilną – jak prawidłowo ustalić źródło przychodu?
 • Wynajem nieruchomości – rozliczenie podatkowe dochodu/przychodu od 2023 roku
  • Najem prywatny w 2022 roku – zasady opodatkowania.
  • Najem prywatny od 2023 roku – zasady opodatkowania.
  • Najem w ramach działalności gospodarczej od 2023 r. - zasady opodatkowania.
  • Najem prywatny czy działalność gospodarcza? – zasady kwalifikacji – czy ilość mieszkań ma znaczenie?
 • Wynajem nieruchomości – rozliczenie podatku VAT
  • Kiedy najem jest działalnością gospodarczą na gruncie podatku VAT?
  • Stawki VAT przy najmie.
  • Zwolnienie od VAT dla celów mieszkaniowych.
  • Najem lokalu mieszkalnego na rzecz przedsiębiorcy (np. pracodawcy) – jaka stawka VAT?
  • Najem lokalu mieszkalnego na rzecz pośrednika – jaka stawka VAT?
  • Najem krótkoterminowy (np. Booking) – jaka stawka VAT?
  • Refakturowanie mediów.
  • Kasa fiskalna przy wynajmie – kiedy jest obowiązkowa?

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej (zielony kafelek zapisz się) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) przesłana na adres biuro@szczecin.skwp.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000