Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.09.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
w godzinach pracy
Opłata:
330.00,- zł od osoby
313.50,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Szczecinie
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 września 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

 • Ważne daty:
  • 2024 r. wejście w życie obowiązkowych e-Faktur.
  • okres przejściowy 01.2022 – 2024 – dobrowolne korzystanie z e-Fakturowania, okres ten został zaplanowany jako okres „testowy,
  • 2024 r. – obowiązkowe e-Faktury również dla podmiotów zagranicznych posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce,
 •  Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:
  • Faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,
  • Postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
  • Faktury ustrukturyzowane,
  • Faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,
  • Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,
  • Wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,
  • Terminy wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  • Elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Korzystanie z KSeF:
  • Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,
  • Proces wystawienia faktury w KSeF,
  • Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia,
  • Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.),
  • Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF,
  • Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy,
  • Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF,
  • Numer faktury ustrukturyzowanej a JPK,
  • „Refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe).
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:
  • moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
  • data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT
  • moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
  • moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.
 •  Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych (wystawionych w KSeF):
  • Faktury wystawione poza KSeF czy można korygować ją w formie ustrukturyzowanej czy w formie „tradycyjnej”?
  • Terminy oraz zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych,
  • Faktury ustrukturyzowana a nota korygująca,
  • Anulowanie faktury ustrukturyzowanej,
  • Duplikat faktury ustrukturyzowanej,
  • Faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży,
  • Faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
  • Faktur wystawiona przez podmiot zagraniczny,
  • Faktura wystawia przez podmiot zwolniony na podstawie art. 43 oraz 113 ustawy o VAT,
  • Faktura ustrukturyzowana a kasa fiskalna.
 • Korzyści wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych:
  • 40-dniowy zwrot podatku VAT,
  • Ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
  • Brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
  • Brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
  • Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
 • Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację     Skarbową.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej (zielony kafelek zapisz się) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) przesłana na adres biuro@szczecin.skwp.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000