Miasto:
Szczecin
Miejsce:
al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin
Termin rozpoczęcia:
13.12.2018
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
czwartek
Opłata:
920,- zł od osoby

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Szczecinie zaprasza na trzydniowe szkolenie Bilans 2018.

 

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, do pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, do doradców podatkowych, a także do pracowników zarówno dużych jak i małych firm.

 

Szkolenie zaplanowano w następujących dniach:

13.12.2018 r.            Rachunkowość - p. Iwona Kowalczyk

15.01.2019 r.            Podatek VAT - p. Robert Goch

17.01.2019 r.            Podatki dochodowe - p. Elżbieta Sobańska

 

Cena szkolenia wynosi 920 zł (druga i kolejna osoba z firmy: 870 zł)

 

Jako dodatkowy materiał szkoleniowy proponujemy Państwu Zeszyt Specjalny miesięcznika Rachunkowość w cenie 189 zł za egzemplarz (za dodatkową opłatą). Chęć zakupu prosimy zgłaszać w formularzu online zgłoszenia w sekcji informacje dodatkowe.


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 grudnia 2018 r.

 

Tematyka szkolenia:


1. Rachunkowość:

 • podstawy prawne rachunkowości, główne zmiany prawne w 2018 roku
 • elektronizacja sprawozdań finansowych
 • jednostki mikro i jednostki małe – zasady uznawania, uproszczenia sprawozdawczości
 • odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki
 • zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
 • bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów
 • rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów

         i kosztów

 • zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego podziału
 • informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
 • sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9
 • badanie sprawozdania finansowego
 • zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania
 • wybrane zagadnienia dyskusyjne (ujęcie dotacji, różnice kursowe, wielkości szacunkowe)

 

2. Podatek VAT:

 • rozliczenie dostawy towarów
 • prawidłowa data sprzedaży, warunki dostawy
 • WDT i eksport
 • właściwy moment wykonania usługi, usługi ciągłe
 • odwrotne obciążenie – usługi i towary/kraj i zagranica
 • refakturowanie
 • proporcja VAT
 • preproporcja VAT
 • roczna korekta podatku
 • zwolnienie podmiotowe z VAT

 

3. Podatki dochodowe

 • prawidłowe ujęcie przychodów do właściwego źródła przychodów
 • zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych
 • przychody z nieodpłatnych świadczeń – czy trzeba coś doliczyć na koniec roku?  
 • korekta przychodów na przełomie lat
 • koszty uzyskania przychodów
 • zasady kwalifikacji do prawidłowego roku
 • roboty w toku – ile kosztów rozpoznać?
 • koszty finansowania w 2018. Kiedy koszty finansowania dłużnego ? Kiedy niedostateczna kapitalizacja?
 • koszty usług niematerialnych
 • korekta kosztów uzyskania przychodów
 • podatek u źródła, w tym roczne obowiązki sprawozdawcze
 • jakich oświadczeń żądać od nierezydentów?
 • PIT-8AR
 • PIT-8C
 • limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych
 • najistotniejsze zmiany na 2019 r. 

 

Dla osób które wezmą udział w Akcji Edukacyjnej Bilans 2018 przewidziany jest rabat w wysokości 70 zł na szkolenie: Dotacje i dofinansowania w ujęciu księgowym i podatkowym (http://szczecin.skwp.pl/szkolenia/dotacje-i-dofinansowania-w-ujeciu-ksiegowym-i-podatkowym-272-1098)

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000