Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatku VAT w 2019 r. Grupa 2.

Zmiany w podatku VAT w 2019 r. Grupa 2.

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2019-10-25
Typ:
kurs krótki
Tryb:
piątek
Opłata:
295,- zł od osoby,
brak miejsc

Zmiany w podatku VAT w 2019 roku

Prowadzący: Pan Dariusz Polakowski - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

 

Termin 25 października 2019 r. (piątek).

Cena 295 zł.


Program szkolenia:


I Zmiany w VAT w 2019 r.

 
1.Ulga na złe długi:
a) skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
e) najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia, – zasady rozliczania na gruncie VAT,
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów których przedmiotem są bony,
c) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

3. Zmiany dotyczące kas rejestrujących w 2019 r.:
a) Centralne Repozytorium Kas,
b) terminy obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu warunków technicznych dla poszczególnych typów kas,
c) zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników,
d) obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne,
e) kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
f) zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
g) sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
h) odliczanie lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot przez podatnika.

4. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie.

5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji obowiązujący od 1 listopada 2019r.:
a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
b) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
e) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
f) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
g) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
h) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
i) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
j) Wiążąca informacja stawkowa,
k) nowa matryca stawek.

6. Projekt ustawy znoszący obowiązek składania deklaracji dla celów VAT:
a) zmiana struktury JPK,
b) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości.


II. Najnowsze rozstrzygnięcia TSUE w zakresie podatku VAT

1. Wyrok w sprawie zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi.
2. Wyrok w sprawie zasad rozliczania kart paliwowych.
3. Wyrok w sprawie stosowania prewspółczynnika dla rozliczenia podatku VAT.
4. Wyrok w sprawie zasad stosowania ulgi na złe długi.
5. Wyrok w sprawie możliwości odliczenia (przy spełnieniu określonych warunków) podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych lub gastronomicznych.
6. Wybrane orzeczenia sądów krajowych.


III. Zagadnienia wybrane dot. rozliczania VAT w 2019 r.

1. Faktury w 2019 r.:
a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
c) zasady korygowania podatku naliczonego,
d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

2. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r.
a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
d) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
e) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl