Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kadry i płace od podstaw

Kadry i płace od podstaw

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2019-09-27
Typ:
kurs długi
Tryb:
pt/sob
Opłata:
1060,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w trzech ratach:
460,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
300,- płatne w trakcie kursu;
300,- płatne w trakcie kursu.
brak miejsc

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku kadrowo – płacowym. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę za zakresu Kodeksu pracy, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Po ukończeniu szkolenia słuchacze powinni też sprawnie obsługiwać program komputerowy „Płatnik”.

SYLWETKA SŁUCHACZA

Wskazane jest, aby słuchaczami szkolenia były osoby, mające co najmniej średnie wykształcenie i które chcą podjąć pracę na stanowisku kadrowo – płacowym.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO I METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia na kursie odbywać się będą w piątki po południu (od godz. 16:00 do godz. 20:00) oraz w dwie wybrane soboty (od godz. 10:00 do 14:15). Zajęcia nie pokrywają się ze świętami i długimi weekendami. Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez:

  •     zajęcia wykładowo-seminaryjne
  •     ćwiczenia i zajęcia praktyczne
  •     materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców
  •     naukę własną słuchacza


Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz do własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

PROGRAM NAUCZANIA

Program planujemy zrealizować w ciągu 68 godz. w trzech blokach tematycznych:

  1. Kodeks pracy – 24 godz.
  2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 18 godz.
  3. Obsługa programu Płatnik wraz z elektronicznym przekazem danych – 10 godz.
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 15 godz.
  5. Test sprawdzający – 1 godz.

UWAGI KOŃCOWE

Cena szkolenia oraz materiałów szkoleniowych opracowanych przez wykładowcę.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl