Władze

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie stanowią:

Prezydium Zarządu:

 prezes: Stanisław Hońko

wiceprezes: Lucyna Braun - Karp

wiceprezes: Iwona Kowalczyk

skarbnik: Pelagia Żejmo

sekretarz: Krystyna Krzyżańska


Członkowie:

Daniela Arciszewska

Sebastian Goschorski