Współpraca

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie współpracuje ze szkołami średnimi i wyższymi, a także zrzeszeniami i przedsiębiorstwami w celu propagowania wiedzy o zawodzie księgowego i działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księgowych.

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

http://www.wneiz.pl/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

http://www.zut.edu.pl/uczelnia/aktualnosci.html

Pierwszy Polski Dom Brokerski

http://www.sagabrokers.pl/

 

 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej