Władze

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie stanowią:

Prezydium Zarządu:

prezes: Stanisław Hońko

wiceprezes: Sebastian Goschorski

wiceprezes: Iwona Kowalczyk

skarbnik: Pelagia Żejmo

sekretarz: Krystyna Krzyżańska


Członkowie:

Daniela Arciszewska

Lucyna Braun-Karp

Beata Sadowska