Instytut Pamięci Narodowej –

Komisja Ścigania Zbrodni

Przeciwko Narodowi Polskiemu

Referat Finansowo-Księgowy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC

 

Stanowisko:
specjalista / starszy specjalista / główny specjalista

 

Wymiar czasu pracy:
pełny etat

 

Miejsce pracy:
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 30, 71-270 Szczecin

 

Zakres obowiązków

 • Naliczanie listy płac zgodnie z przepisami prawa i kontrola wyników ich naliczania,
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych do systemu płacowego,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PPK oraz realizacja płatności z tego tytułu,
 • Obsługa programu Płatnik i platformy ZUS PUE,
 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu administracji płacowej,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i sporządzanie deklaracji do PIT, ZUS,
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań GUS.

 

Nasze wymagania

 • Doświadczenie min. 3 lata w naliczaniu wynagrodzeń,
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawy o PPK,
 • Doświadczenie w pracy z systemami płacowo-księgowymi mile widziana znajomość systemu TETA ERP,
 • Umiejętność samodzielnego naliczania płac, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych, biegła umiejętność sporządzania deklaracji rozliczeniowych,
 • Praktycznej znajomość pakietu MS Office, szczególnie programu Excel,
 • Rzetelności i zaangażowania w wykonywane zadania oraz umiejętności organizacji pracy własnej,
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w Zespole.

 

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w jednostce przyjaznej pracownikom,
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • Pełną wyzwań interesującą pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

 

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. przeglądu zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.borskowicz@ipn.gov.pl do 30 września 2023 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

- w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

- w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

- w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 914339832


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000