Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Specjalista ds. Ekonomiczno - Finansowych

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Policach

 

Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach z siedzibą przy ul. Bankowej 18 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

Określenie stanowiska pracy: Specjalista ds. Ekonomiczno - Finansowych

Wymiar czasy pracy: 1/1 etatu

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania konieczne:
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w zakresie pełnej księgowości,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy o Rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • obsługa pakietu MS Office, w szczególności Excel.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • rzetelność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu / kosztowych w księgach rachunkowych w tym: kontrola formalno-rachunkowa dokumentów zakupowych, ewidencja operacji zakupu w księgach rachunkowych na właściwych kontach syntetycznych
  i analitycznych, z uwzględnieniem kwalifikacji kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz wg miejsc powstawania,
 • ujmowanie operacji zakupu we właściwych rejestrach podatku VAT,
 • dekretacja i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży, dokumentów kosztowych oraz innych dokumentów księgowych,
 • kontrola, analiza i uzgadnianie sald z kontrahentami i pracownikami,
 • uzgadnianie danych do deklaracji podatkowych VAT, CIT, raportów JPK oraz sprawozdań statystycznych,
 • naliczanie i księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów i kosztów zakupu,
 • naliczanie i księgowanie rezerw,
 • sporządzanie analiz, zestawień, sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne,
 • wsparcie w zadaniach związanych z zamknięciem miesiąca oraz roku.

Zgłaszać się można poprzez:

Wysłanie CV na adres email: izabela.wawrzycka@pecpolice.pl

Aplikację przez portal pracuj.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 3170740 wew. 227.

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000