Oferta pracy na stanowisko: mł. Księgowa / Księgowy

Rodzaj zatrudnienia:

Miejsce pracy: zachodniopomorskie, Szczecin (Prawobrzeże), Bagienna 6

Rodzaj umowy: umowa o pracę;

Warunki umowy: pełny etat, praca stacjonarna, 3 miesięczny okres próbny, następnie umowa na czas określony na rok, docelowo umowa na czas nieokreślony.

Kontakt: CV prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@domlekarski.pl

 

Zakres obowiązków:

 • weryfikowanie pod względem rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych,
 • przygotowywanie płatności dla kontrahentów,
 • rozliczanie płatności i uzgadnianie sald,
 • przygotowywanie dokumentów do sporządzania deklaracji podatkowych,
 • czynne uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentów do sprawozdań finansowych, statystycznych i innych raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
 • księgowanie wyciągów bankowych, księgowanie i rozliczanie zaliczek, delegacji pracowniczych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii/ finansów/rachunkowości,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku księgowej/księgowego,
 • znajomość przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra znajomość programu Excel.

Benefity:

 • opieka medyczna,
 • karta sportowa,
 • wszelkie narzędzia niezbędne do wykonywania zadań służbowych.

 

Wynagrodzenie: do 5.500,00 PLN brutto w zależności od umiejętności i doświadczenia.

 

Dane osobowe - klauzula informacyjna

 

Jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana kandydatura była brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu oświadczenia następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Lekarski S.A. moich danych osobowych zawartych zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu wykorzystania ich dla potrzeb kolejnych naborów”. Wyrażoną powyżej zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy - umowa o pracę

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Dom Lekarski S.A., ul. Rydla 37, 70-783 Szczecin, tel. 91 460 14 08; adres do korespondencji; ul. Bagienna 6 70-772 Szczecin; adres e-mail: administracja@domlekarski.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Lekarski S.A. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, o ile nie wyraził Pan/Pani zgody na wykorzystanie ich w kolejnych naborach.
 3. Ma Pani/Pan ma prawo:
 4. a) do dostępu do danych i uzyskania ich kopii;
 5. b) do sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
 6. c) do usunięcia danych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa;
 7. d) do ograniczenia przetwarzania danych;
 8. e) do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe ;
 9. f) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
 10. g) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile taka zgoda została udzielona.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji znajdują się na stronie www Domu Lekarskiego S.A. w zakładce Polityka informacyjna – RODO.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000