Strona główna img Aktualności img Zgłaszanie uwag tylko do 12 listopada 2018 r.

Zgłaszanie uwag tylko do 12 listopada 2018 r.

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności” wraz z zaproszeniem do zgłaszania do niego uwag w terminie do 12 listopada 2018 r.

Szczegóły pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy/-/asset_publisher/ic9D/content/projekt-stanowiska-komitetu-standardow-rachunkowosci-w-sprawie-ujecia-wyceny-i-prezentacji-gruntow-przekazanych-w-uzytkowanie-wieczyste-w-sprawozdaniach-finansowych-jednostek-samorzadu-terytorialnego-a-takze-w-sprawie-przeksztalcenia-prawa-wieczystego-uzytkowania-tych-gruntow-w-prawo-wlasnosci?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fciala-kolegialne%2Fkomitet-standardow-rachunkowosci%2Fzaproszenie-do-wspolpracy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ic9D%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_ic9D_