Strona główna img Aktualności img Nowelizacja ustawy o VAT - zmiany już od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja ustawy o VAT - zmiany już od 1 stycznia 2017 r.

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod "dużą" nowelizacją ustawuy o VAT, która w zasadniczej swojej części wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku. O złożeniu podpisu przez prezydenta poinformowało dziś jego biuro prasowe.

Nowela przewiduje rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane. Odwrócony VAT obejmie także procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tysiecy zł - bez kwoty podatku, oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich.

Zmienione zostaną zasady dokumentowania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczono stosowanie kwartlanych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln. euro w poprzednim roku podatkowym.

Ustawa wprowadza także obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Zostanie on wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników: zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE; będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia; obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zapraszamy na szkolenia aktualizujące wiedzę z zakresu podatku VAT.