Informujemy, że składka członkowska dla członków zwyczajnych za rok 2021 wynosi 50 zł.

Składka członkowska dla członków wspierających za rok 2021 wynosi 150 zł.

 

Pozostałe aktualności

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000