W dniu 13.09.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2023-2026. Wzięło w nim udział 36 członków Zarządu, przewodniczące Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz prezes Spółki Rachunkowość.

Prof. Stanisław Hońko, prezes Zarządu Głównego, przedstawił cele i zasady działania Zarządu w nowej kadencji.

 

Na spotkaniu podjęto kilka istotnych decyzji, w tym:

  1. o utworzeniu funduszu inwestycyjno-rozwojowego
  2. powołano stałe komisje i rady na kolejną kadencję.
  3. utworzono Zespół Ekspertów SKwP, który będzie zajmować się m.in. opiniowaniem projektów aktów prawnych.
Galeria

Pozostałe aktualności

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32


Santander Bank Polska S.A. 80 1500 1722 1217 2010 4781 0000