Członkowie zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie w związku ze zbliżającym się końcem roku zwracamy się do Państwa z prośbą o zaktualizowanie swoich adresów e-mail w naszej bazie adresowej. Aktualne dane może podać w formularzu: baza adresowa

Ponadto przypominamy iż składka członkowska za rok 2019 wynosi 30 zł.

Pozostałe aktualności

al. Papieża Jana Pawła II nr 11
70-415 Szczecin

tel. 91 433 98 32
fax 91 488 19 29


80 1500 1722 1217 2010 4781 0000