Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom. Aspekty prawne i kontrolne, zagadnienia praktyczne, delegowanie do pracy za granicą.

Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom. Aspekty prawne i kontrolne, zagadnienia praktyczne, delegowanie do pracy za granicą.

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2018-04-11
Typ:
kurs krótki
Tryb:
środa
Opłata:
290,- zł od osoby,
zapisz się

 Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom. Aspekty prawne i kontrolne, zagadnienia praktyczne, delegowanie do pracy za granicą.


Prowadząca: Pani Agnieszka Dobrodziej z Bydgoszczy - radca prawny


Termin szkolenia: 11 kwietnia 2018 r. (środa)

 

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Przepisy prawa regulujące zagadnienia zatrudnienia i powierzania pracy cudzoziemcom.

 • omówienie podstawowych przepisów prawa w zakresie dopuszczenia cudzoziemców do rynku pracy, wymogi materialne i formalno - prawne, administracyjne, przepisy sankcyjne

2. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP. Wymagane dokumenty - nowe formularze.

Aspekty praktyczne. Nowe problemy.

 • formalności związane ze złożeniem wniosku - w jakim urzędzie składamy wniosek (właściwość miejscowa), treść wniosku, koszty
 • wymogi formalne - KPA
 • uzupełnianie braków formalnych
 • obowiązki meldunkowe
 • czasookresy procedury administracyjnej

3. Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP. Wymagane dokumenty - nowe formularze. Aspekty praktyczne. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę. Nowe problemy.

 • formalności związane ze złożeniem wniosków - w jakim urzędzie składany jest wniosek (właściwość miejscowa), treść wniosku, koszty
 • wymogi formalne - KPA
 • uzupełnianie braków formalnych
 • czasookresy procedury administracyjnej
 • środki odwoławcze - odmowa udzielania zezwolenia

4. Rodzaje tytułów pobytowych.

 • rodzaje wiz. Na jakiej wizie można wykonywać pracę? Co się dzieje jak wiza wygaśnie? Liczenie terminów wynikających z wizy
 • ruch bezwizowy - nowe przepisy
 • karty pobytu - rodzaje, kto może się ubiegać o jej wydanie
 • cudzoziemiec w procedurze - "stempel w paszporcie"

5. Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP, po zmianach w 2018 r. Nowa procedura uproszczona w zakresie oświadczeń o zamiarze powierzania pracy cudzoziemcowi.

 • zezwolenia na pracę sezonową - nowość! (zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedury)
 • zezwolenia na pracę - typy zezwoleń
 • jednolite zezwolenia na pobyt i pracę
 • modyfikacje zezwoleń na pracę, przedłużenie
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń
 • nowe obowiązki wynikające z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.02.2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego

6. Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i poza terytorium RP.

 • zatrudnienie pracownicze - kodeksowe umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nowelizacja umów o pracę. Czy cudzoziemiec może mieć zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony?
 • zatrudnienie cywilnoprawne - rodzaje umów cywilnych, przepisy kodeksu cywilnego
 • delegowanie cudzoziemców do pracy za granicę. Procedury poświadczania formularzy A1. Aspekty praktyczne
 • wynagrodzenie cudzoziemca. Zmiany przepisów
 • stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. - zagadnienia ustawowe 

7. cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 • podział ze względu na kraj pochodzenia cudzoziemca: obywatel UE EFTA, obywatel państw trzecich
 • uprawnienie cudzoziemca do pracy bez zezwolenia - zakres podmiotowy
 • zwolnienia z obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę

8. Obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemca.

 • wymogi prawa pracy - rodzaje dokumentów, tłumaczenie ich na język zrozumiały dla cudzoziemca
 • wymogi wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP

9. Uprawnienia inspektora pracy PIP w zakresie kontroli cudzoziemców.

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli
 • środki prawne
 • stosowane sankcje wobec podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca - odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu powierzającego pracę, rodzaj kar i ich wysokość
 • powiadomienia do Wojewody i Straży Granicznej
 • konsekwencje prawne powiadomień w stosunku do podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca - decyzje administracyjne


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: