Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wybrane zmiany CIT/PIT 2018 r.

Wybrane zmiany CIT/PIT 2018 r.

Miasto:
Szczecin
Terminy:
Typ:
kurs krótki
Tryb:
poniedziałek
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Wybrane zmiany CIT/PIT 2018 r.


Prowadzący: Pan Aleksander Gniłka - doradca podatkowy z Wrocławia


Termin szkolenia 5 lutego 2018 r. (poniedziałek)

 

Najważniejsze zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2018 r.

1. Nowe źródło przychodów w podatku CIT:

 • zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów - zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych
 • zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów
 • rozliczanie strat podatkowych 

2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego:

 • kogo dotyczą ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowych dłużnego?
 • obliczanie wskaźnika EBITDA kosztów finansowania dłużnego
 • definicja kosztów finansowania dłużnego
 • metodyka ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
 • długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej
 • koszty finansowania dłużnego pomiędzy podmiotami powiązanymi, a podmiotami niepowiązanymi
 • rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów 

3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych:

 • omówienie katalogu kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych
 • refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi
 • koszty poniesione na wytworzenie towaru lub usługi - ewidencjonowanie
 • obliczanie kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
 • zastosowanie przepisów do wspólników spółek osobowych
 • odliczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w kolejnych latach

4. "Minimalny podatek dochodowy":

 • opodatkowanie nieruchomości podatkiem CIT - zakres zastosowania i wyłączenia
 • ustalenie podatnika podatku
 • ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem CIT nieruchomości komercyjnych
 • wpłacanie zaliczek na podatek

5. Zasady opodatkowania podziału spółek , w przy zbyciu udziałów lub akcji spółki dzielonej

6. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.

7. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów.

8. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych.

9. Zmiany związane z zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (CFC)

 • wymogi w zakresie udziału kapitałowego/praw głosu
 • wskaźnik udziału przychodów pasywnych
 • wprowadzenie efektywnej stawki podatku

10. Zniesienie dochodów wolnych od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność rolniczą.

11. Nowe uregulowania związane z Podatkowymi Grupami Kapitałowymi - ograniczenie restrykcji, uszczegółowienie przepisów:

 • zmniejszenie minimalnego średniego kapitału zakładowego
 • niższy udział spółki dominującej w spółkach zależnych
 • obniżenie minimalnego dochodu PGK
 • PGK, a źródło przychodów

 

Najważniejsze zmiany w podatku PIT od 1 stycznia 2018 r.

1. Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

2. Zmiany w programach motywacyjnych.

3. 50% koszty uzyskania przychodów:

 • katalog twórców
 • nowy limit kosztów uzyskania przychodów

4. Zmiany w katalogu zwolnień z podatku dochodowego:

 • wygrane w grach hazardowych
 • otrzymane zapomogi
 • świadczenia z ZFŚS
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym
 • umorzone na podstawie ustawy o finansach publicznych zobowiązania związane z najmem lokalu mieszkalnego

5. Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

6. Obliczanie kwoty wolnej od podatku w 2018 r.

7. Podatek ryczałtowy od najmu - limit kwotowy i stawka podatkowa.

8. Brak obowiązku informowania US o prowadzeniu PKPiR.

9. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w darowiźnie. Amortyzacja majątku dziedziczonego.

 

Wybrane zagadnienia CIT i PIT

1. Nowa kwota jednorazowej amortyzacji do 100,000 zł

2. Rozliczanie zakupu biletów lotniczych.

3. Limit kwotowy wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów przy dokonywaniu płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

4. Zmiana zasad osiągania przychodów na terytorium RP a podatek u źródła.

5. Koszty podatkowe i inne wydatki niepodatkowe.

6. Inne wybrane zagadnienia.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: