Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podzielona płatność, kasy on-line oraz pozostałe zmiany w VAT

Podzielona płatność, kasy on-line oraz pozostałe zmiany w VAT

Miasto:
Szczecin
Typ:
kurs krótki
Tryb:
piątek
Opłata:
290,- zł od osoby,
zapisz się

UWAGA! BRAK MIEJSC. Zapisy na listę rezerwową.

 

PODZIELONA  PŁATNOŚĆ, KASY ON-LINE ORAZ  POZOSTAŁE  ZMIANY  W  VAT

Prowadzący: Pan Adam Bartosiewicz – doradca podatkowy


Termin szkolenia: 15 czerwca 2018 r. (piątek)

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:


1. Podzielność płatność:

a. uwagi wstępne:

zobacz więcej
 • istota podzielonej płatności (PP) - split payment
 • PP jako jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego w Polsce
 • PP a płynność finansowa przedsiębiorcy

b. rachunki VAT:

zobacz więcej
 • otworzenie rachunku VAT
 • powiązanie rachunku VAT z rachunkiem rozliczeniowym (rachunkami rozliczeniowymi) tego samego podmiotu w tym samym banku
 • przedsiębiorcy - osoby fizyczne a rachunek VAT
 • zakaz pobierania prowizji i opłat w związku z rachunkiem VAT
 • zakaz wydawania instrumentów płatniczych do Rachunku VAT
 • egzekucja z rachunku VAT

c. rozliczenia pieniężne angażujące środki na rachunku VAT

zobacz więcej
 • podstawowe rozliczenia pieniężne na rachunku VAT

- możliwe tytuły uznania rachunku VAT

- dopuszczalne tytuły obciążenia salda Rachunku VAT

 • wypłata środków z rachunku VAT na inny rachunek podatnika

- przesłanki wypłaty środków

- tryb uwolnienia środków

- przeszkody odmowy wypłaty środków

 • odpowiedzialność banku w związku z wadliwym prowadzeniem rachunku VAT i obowiązki banku w tym zakresie 

- obowiązki banku przy braku pełnego pokrycia należnego podatku VAT

- obowiązki banku w przypadku braku rachunku VAT w banku sprzedawcy

d. podzielona płatność

zobacz więcej
 • komunikat przelewu
 • zakres przedmiotowy podzielonej płatności
 • błędy w kwotach podzielonej płatności - obowiązki banku

e. korzyści związane z rachunkiem VAT

zobacz więcej
 • obniżenie kwoty zobowiązania VAT przy wcześniejszej zapłacie podatku z rachunku VAT
 • zwrot w terminie 25 dni różnicy podatku VAT
 • brak karnych odsetek od zaległości podatkowych
 • brak solidarnej odpowiedzialności przy nabywaniu towarów wrażliwych
 • brak sankcji VAT

f. zamknięcie rachunku VAT

2. Pozostałe zmiany w VAT:

a. zakaz wystawiania faktur do paragonów

b. zmiana definicji pierwszego zasiedlenia - zwolnienia z VAT w obrocie nieruchomości

c. sprzedaż na aukcjach sprzętu elektronicznego - VAT od pierwszej złotówki

d. elektroniczne faktury VAT RR

e. nadpłata w VAT a rozliczenie różnicy ceny brutto z kontrahentem

f. niższe sankcje VAT

 

3. Kasy on-line:

a. charakter kas on-line  

b. podmioty zobowiązane do wprowadzenia kas on-line

c. nowa ulga na kasy rejestrujące

d. możliwość używania "starych" kas

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl