Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Odwrotne obciążenie - uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Odwrotne obciążenie - uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2018-05-30
Typ:
kurs krótki
Tryb:
środa
Opłata:
300,- zł od osoby,
brak miejsc

ODWROTNE  OBCIĄŻENIE - UCIĄŻLIWY OBOWIĄZEK PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH I ZWOLNIONYCH W ROZLICZENIU PODATKU VAT

Prowadzący: Pan Michał Krawczyk – specjalista w zakresie podatku VAT z Wrocławia
 
Termin szkolenia: 30 maja 2018 r. (środa)


Zapraszamy Państwa na szkolenie przedstawiające kompleksowo tematykę dotyczącą „odwrotnych obciążeń” w podatku VAT, czyli zagadnienia, które dotyczy nie tylko podatników VAT czynnych, ale również podatników VAT zwolnionych.

Podatnicy VAT przykładają dużą wagę do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku oraz podstawy opodatkowania w sytuacji kiedy dokonują sprzedaży towarów lub świadczą usługi. Niestety obowiązkiem podatnika VAT jest również rozpoznanie opodatkowania w przypadku zakupu towarów lub usług, kiedy dochodzi do tak zwanego „odwrotnego obciążenia”. Ustawodawca ściśle określił takie przypadki. Niektóre z nich są oczywiste (WNT, import usług), ale niestety niektóre    z nich występują w praktyce rzadko i podatnicy VAT często zapominają o obowiązku ich wykazania. Często źródłem problemów są również kontrahenci, którzy wystawiają błędne faktury, nie rozpoznając właściwie „odwrotnego obciążenia”.

Należy również z całą mocą podkreślić, że niektóre obowiązki w zakresie „odwrotnego obciążenia” mają zastosowanie do podatników VAT zwolnionych. Konsekwencje są tym bardziej dla nich dotkliwe, że muszą wykazać podatek należny, a nie mają prawa do jego odliczenia. Proszę pamiętać, że przy „odwrotnych obciążeniach” to nabywca, a nie dostawca, odpowiada za prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy o podatkowania oraz stawki podatku.

W trakcie szkolenia omówimy przypadki, w których zastosowanie znajdują przepisy ustawy o VAT dotyczące „odwrotnego obciążenia”. Przypadki te zostaną omówione pod kątem momentu powstania obowiązku podatkowego, określenia podstawy o podatkowania oraz jej korygowania, obowiązków sprawozdawczych, rejestracyjnych oraz obowiązków w zakresie prawidłowego dokumentowania tych zdarzeń zarówno po stronie sprzedającego, jak i po stronie nabywcy.

Jeżeli zatem jesteście Państwo podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym, czy też zajmujecie się rozliczeniami podatkowym tych podatników, to szkolenie pozwoli Państwu poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, tak by prawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego przy „odwrotnym obciążeniu” stało się bezproblemowe.


W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:


Sytuacje w których występuje „odwrotne obciążenie”:

1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.


a.    definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT)

 •    kiedy dochodzi do WNT?
 •    czy każdy zakup towarów od podatnika unijnego to WNT?
 •    czy zakup od osoby fizycznej z UE to WNT?
 •    czy przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE to WNT?
 •    czy przemieszczenie towaru importowanego w innym kraju UE to WNT?
 •    nabycie w ramach sprzedaży wysyłkowej towaru od podmiotów z siedzibą w UE z polskim NIP, statusem podatnika VAT czynnego i polską stawką podatku VAT – czy to zakup krajowy czy WNT? – pułapki w rozliczeniu podatku VAT
 •    przemieszczenia towarów, które nie stanowią WNT – wyjątki
 •    zakończenie transportu przy WNT w kraju innym niż Polska – dotkliwe konsekwencje podatkowe

b.    obowiązek podatkowy przy WNT

 •    moment powstania obowiązku podatkowego a faktyczny moment dostawy towarów
 •    faktura zaliczkowa a moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT

c.    podstawa opodatkowania przy WNT

 •    jakie elementy, oprócz ceny nabycia, wchodzą do podstawy opodatkowania przy WNT?
 •    kiedy koszty transportu, opakowania itp. stanowią podstawę opodatkowania WNT?
 •    korekty WNT na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów unijnych
 •    kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania WNT

d.    WNT a obowiązek rejestracji do VAT-UE

 •    czy brak rejestracji do VAT-UE zwalnia z obowiązku wykazania WNT?
 •    zaliczka na WNT – czy powstaje obowiązek podatkowy?
 •    WNT a podatnicy zwolnieni – kiedy podatnik zwolniony musi wykazać WNT i zarejestrować się do VAT-UE?
 •    wykazywanie WNT w JPK_VAT – jak organy podatkowe weryfikują JPK_VAT z informacją VAT-UE?
 •    czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem WNT?


2.    Nabycie usług od podatników zagranicznych – import usług.
a.    miejsce opodatkowania usług w obrocie międzynarodowym

 •    ogólna zasada z art. 28b - miejsce siedziby lub miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce opodatkowania świadczenia usługi
 •    fizyczne miejsce świadczenia usługi a miejsce opodatkowania usługi – czy ma znaczenie?
 •    nabycie usługi związanej z nieruchomością a miejsce i sposób opodatkowania – kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia”  w Polsce?
 •    usługi transportu towarów a „odwrotne obciążenie”
 •    usługi transportu osób a „odwrotne obciążenie”
 •    kiedy nabycie towaru jest importem usługi – szczególne przypadki?
 •    inne usługi dla których miejsce opodatkowania jest inne niż wynikające z art. 28b – kiedy dochodzi  do „odwrotnego obciążenia” w Polsce?

b.    podatkowy status usługobiorcy a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia”

 •    pojęcie podatnika dla celów określenia miejsca świadczenia usług – kluczowe dla określenia obowiązku importu usług
 •    kiedy usługobiorca wykazuje „odwrotne obciążenie”?
 •    czy podatnicy zwolnieni muszą wykazywać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług od podmiotów zagranicznych?
 •    zakup usługi od podatnika zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – czy wykazać „odwrotne obciążenie”?
 •    czy kupując usługi od podmiotów zagranicznych należy się rejestrować do VAT-UE?

c.    obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy nabyciu usług na zasadach „odwrotnego obciążenia”

 •    kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?
 •    zaliczka na usługę świadczoną przez kontrahenta zagranicznego a „odwrotne obciążenie”
 •    brak faktury a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania
 •    kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania importu usług
 •    podstawa opodatkowania przy nabyciu towarów będących jednocześnie importem usług
 •    czy wykazywać import usług w przypadku posiadania faktur od kontrahentów zagranicznych, gdy wartość usługi została wliczona do wartości towaru przy imporcie lub WNT?
 •    jak wykazać import usług w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M?
 •    wykazywanie importu usług w JPK_VAT
 •    czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem importu usług?
 •    korekty podstawy opodatkowania przy imporcie usług na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych


3.    Nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych.
a.    kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

 •    dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego
 •    nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski
 •    nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych
 •    nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia”
 •    czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?
 •    nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny – kto rozpoznaje podatek?

b.    „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania

 •    zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”
 •    podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (transport, opakowania, opłaty itp.)
 •    podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (np. transport i inne usługi), gdy nabywca towarów posiada odrębne faktury na zakup tych usług
 •    kurs walutowy przy ustaleniu podstawy opodatkowania
 •    jak wykazać nabycie towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium kraju w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M oraz w JPK_VAT ?
 •    czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towaru na terytorium kraju od zagranicznego kontrahenta ?
 •    korekty podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych

4.    Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
a.    kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów z załącznika nr 11?

 •    nabycie towarów z załącznika nr 11 od podatnika zwolnionego lub od kontrahenta zagranicznego – czy dochodzi do odwrotnego obciążenia?
 •    czy podatnik VAT zwolniony ma obowiązek wykazać „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów załącznika nr 11?
 •    nabycie elektroniki – jak rozumieć limit łącznej wartości towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji 20 000 zł?

b.    „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów z załącznika nr 11 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania

 •    moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu towarów z załącznika nr 11
 •    nabycie towarów z załącznika nr 11 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”
 •    zaliczka na dostawę towarów z załącznika nr 11 a obowiązek podatkowy?
 •    podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów z załącznika nr 11 (np. transport i inne usługi) – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?
 •    korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika nr 11 – wstecz czy na bieżąco?


5.    Nabycie usług budowlanych od „podwykonawcy” – złącznik nr 14
a.    kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu usług z załącznika nr 14?
b.    czy obowiązek dotyczy podatników VAT zwolnionych?
c.    kto odpowiada za klasyfikację PKWiU usługi w celu klasyfikacji do załącznika nr 14 – dostawca czy nabywca?
d.    problemy z definicją podwykonawcy dla celów rozpoznania „odwrotnego obciążenia” – brak definicji ustawowej – wyjaśnienia Ministra Finansów rozbieżne z wyrokami sądów
e.    „odwrotne obciążenie” przy nabyciu usług z załącznika 14 – obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania

 •    moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu usług z załącznika nr 14
 •    nabycie usług z załącznika nr 14 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu”
 •    zaliczka na usługi z załącznika nr 14 a obowiązek podatkowy
 •    podstawa opodatkowania a świadczenia złożone przy dostawie usług z załącznika nr 14 – błędy popełniane przez wystawców faktur – konsekwencje po stronie nabywcy – jak uniknąć błędów?
 •    korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 – wstecz czy na bieżąco?


Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji WNT, importu usług oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT:

1.    Moment odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”.
a.    warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”

 •    podatek VAT zawarty w fakturach dotyczących transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” a prawo do odliczenia – błędy popełniane przez wystawców – skutki dla nabywców
 •    prawidłowe dokumentowanie „odwrotnego obciążenia”

b.    moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem”
c.   dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem” – czy konieczna jest faktura?

2.  Kontrowersyjne zasady karania podatników (nabywców) za nieprawidłowe wykazanie transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem” w ciągu 3 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego – pierwsze orzeczenia sądów.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: