Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img MOJE PIERWSZE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MOJE PIERWSZE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2019-01-11
Typ:
kurs krótki
Tryb:
piątek
Opłata:
290,- zł od osoby,
zapisz się

MOJE  PIERWSZE  SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

 

Prowadząca: Pani Iwona Kowalczyk – biegła rewident
 
Termin szkolenia: 11 stycznia 2019r. (piątek)Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

1.    Cele i znaczenie sprawozdania finansowego.

Sporządzenie sprawozdania finansowego stanowi obowiązek ustalony ustawą o rachunkowości. Jednak poza samym przestrzeganiem prawa – czy sprawozdanie finansowe jest potrzebne? Komu i w jakich sytuacjach? Jakich informacji dostarcza? A jakich informacji w sprawoz-daniu nie znajdziemy? Omówione zostaną również nadrzędne zasady rachunkowości, zapewniające użyteczność sprawozdań fin.

2.    Elementy składowe sprawozdania finansowego.

Omówione zostaną w sposób ogólny elementy składowe, tworzące sprawozdanie finansowe (w tym informacja dodatkowa), jak również inne informacje wymagane ustawą (sprawozdanie zarządu z działalności jednostki, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej itp.).

3.    Omówienie podstawowych zasad prezentacji poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz ich powiązań z księgami rachunkowymi.

•    Rachunek zysków i strat – warianty sprawozdawcze i związane z nimi układy kont kosztowych (układ rodzajowy i kalkulacyjny), zmiana stanu produktów, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa

•    Bilans – podstawowe pozycje i zasady ich wyceny na dzień bilansowy (art.28 uor)

4.    Wynik bilansowy a wynik podatkowy.

Ustalenie wyniku brutto wynika bezpośrednio z ewidencji księgowej, natomiast dla obliczenia prawidłowego obciążenia z tytułu podatku dochodowego niezbędne są dodatkowe ewidencje lub odpowiednia analityka w księgach rachunkowych i w tym zakresie wprowadzane mogą być różne rozwiązania.

5.    Przykładowe zamknięcie ksiąg i sporządzenie bilansu.

Na podstawie przygotowanego zestawienia obrotów i sald uczestnicy będą sporządzać rachunek zysków i strat oraz bilans.

6.    Terminy sprawozdawczości.

Omówiony zostanie harmonogram prac związanych z zakończeniem roku sprawozdawczego, z uwzględnieniem terminów inwentaryzacji, badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.

7.    Wybrane zagadnienia dyskusyjne.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl