Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Akcja Edukacyjna - Bilans 2018 r.

Akcja Edukacyjna - Bilans 2018 r.

Miasto:
Szczecin
Data rozpoczęcia:
2018-12-13
Typ:
kurs krótki
Tryb:
czwartek
Opłata:
920,- zł od osoby,
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Szczecinie zaprasza na trzydniowe szkolenie Bilans 2018.

 

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, do pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, do doradców podatkowych, a także do pracowników zarówno dużych jak i małych firm.

 

Szkolenie zaplanowano w następujących dniach:

13.12.2018 r.            Rachunkowość - p. Iwona Kowalczyk

15.01.2019 r.            Podatek VAT - p. Robert Goch

17.01.2019 r.            Podatki dochodowe - p. Elżbieta Sobańska

 

Cena szkolenia wynosi 920 zł (druga i kolejna osoba z firmy: 870 zł)

 

Jako dodatkowy materiał szkoleniowy proponujemy Państwu Zeszyt Specjalny miesięcznika Rachunkowość w cenie 189 zł za egzemplarz (za dodatkową opłatą).


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 grudnia 2018 r.

 

Tematyka szkolenia:


1. Rachunkowość:

 • podstawy prawne rachunkowości, główne zmiany prawne w 2018 roku
 • elektronizacja sprawozdań finansowych
 • jednostki mikro i jednostki małe – zasady uznawania, uproszczenia sprawozdawczości
 • odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki
 • zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
 • bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów
 • rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów

         i kosztów

 • zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego podziału
 • informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
 • sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9
 • badanie sprawozdania finansowego
 • zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania
 • wybrane zagadnienia dyskusyjne (ujęcie dotacji, różnice kursowe, wielkości szacunkowe)

 

2. Podatek VAT:

 • rozliczenie dostawy towarów
 • prawidłowa data sprzedaży, warunki dostawy
 • WDT i eksport
 • właściwy moment wykonania usługi, usługi ciągłe
 • odwrotne obciążenie – usługi i towary/kraj i zagranica
 • refakturowanie
 • proporcja VAT
 • preproporcja VAT
 • roczna korekta podatku
 • zwolnienie podmiotowe z VAT

 

3. Podatki dochodowe

 • prawidłowe ujęcie przychodów do właściwego źródła przychodów
 • zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych
 • przychody z nieodpłatnych świadczeń – czy trzeba coś doliczyć na koniec roku?  
 • korekta przychodów na przełomie lat
 • koszty uzyskania przychodów
 • zasady kwalifikacji do prawidłowego roku
 • roboty w toku – ile kosztów rozpoznać?
 • koszty finansowania w 2018. Kiedy koszty finansowania dłużnego ? Kiedy niedostateczna kapitalizacja?
 • koszty usług niematerialnych
 • korekta kosztów uzyskania przychodów
 • podatek u źródła, w tym roczne obowiązki sprawozdawcze
 • jakich oświadczeń żądać od nierezydentów?
 • PIT-8AR
 • PIT-8C
 • limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych
 • najistotniejsze zmiany na 2019 r. 


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 91 433 98 32

fax. 91 488 19 29

e-mail: biuro@szczecin.skwp.pl

Pracujemy w godz.:
poniedziałek 8:00 - 16:30
wtorek-piątek 8:00 - 16:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@szczecin.skwp.pl